به وقت مزاج

آموزش های اختصاصی ویدیویی سایت مزاج با عنوان "به وقت مزاج" که به کوشش دکتر مرتضی مجاهدی و دکتر محمد جعفر طالب پور در قالب مجموعه گفتگوهای زنده اینستاگرامی بر محوریت طب ایرانی ، هر هفته برگزار می شود و جهت استفاده عموم علاقمندان و متخصصین طب سنتی در سایت مزاج قرار داده می شود.